Skip to main content

ABONA ERP

Jeden spójny system. Wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania przedsiębiorstwem.

Sukces w konkursie "System ERP roku 2020"

Już podczas swojego pierwszego udziału w prestiżowym konkursie System ERP roku 2020 produkt firmy ABONA zajął znaczące drugie miejsce.

Znani dostawcy systemów ERP rywalizują o coroczną nagrodę "System ERP roku" przyznawaną od 2006 r. Systemy ERP są oceniane w ramach kategorii ustalonych przez organizatora - Center for Enterprise Research (CER). 

Oceny są przyznawane wedle ściśle ustalonych kryteriów. Niezależne jury składa się z ośrodków naukowo-badawczych, firm informatycznych, doradczych oraz mediów branżowych. Każde zgłoszenie składa się z dokładnego opisu danego projektu. Aplikacje są ocenianie indywidualnie. Trzy najwyżej ocenione zgłoszenia w każdej kategorii przechodzą do rundy finałowej, która odbywa się podczas Kongresu ERP we Frankfurcie nad Menem, gdzie są przedstawiane jury podczas publicznej prezentacji. Na wynik składają się punkty sumowane z rundy wstępnej i finałowej, co pokazuje, że nasz system ABONA ERP musiał przejść długą drogę, aby zasłużyć na to wyróżnienie.


Zarządzanie danymi podstawowymi

Zarządzanie zleceniami

Księgowość

Zarządzanie transportem

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie personelem (HR)

CRM / CRM+

Analityka biznesowa (BI)

Integracja ze sklepem internetowym

Aplikacje mobilne / API

Standard w ABONA ERP

DMS (system zarządzania dokumentami) do gromadzenia, edycji, zarządzania i archiwizacji dokumentów, takich jak maile, faktury, umowy i inne w formie elektronicznej.

"Wszystko w jednym miejscu!"
to filozofia ABONA.

Nie będzie już przełączania się pomiędzy różnymi programami.
Skończy się żonglowanie niekończącymi się zestawieniami w plikach MS Excel i zabawy z niekompatybilnymi formatami.
ABONA-ERP łączy zarządzanie wszystkimi działami firmy w jeden system, który opiera się na najnowszych standardach technologicznych.

Wszystkie procesy biznesowe niezależnie od wielkości firmy są pokazywane całościowo.
Zakup materiałów, produkcja, sprzedaż, magazynowanie, serwis, finanse i kontrola - wszystko dostępne w jednym miejscu.
Do tego system zapewnia przejrzysty dostęp dla wszystkich pracowników w trybie live".

Zarządzanie danymi podstawowymi

Zarządzanie danymi klientów, dostawców, produkcji i usług; możliwe ustawienie:

 • języków
 • stawek VAT
 • jednostek
 • czcionek
 • szablonów tekstowych
 • sposobu dostawy
 • terminów płatności
 • szablonów formularzy
 • inne ustawienia
Zarządzanie zleceniami

Scentralizowane zarządzanie zamówieniami dla klientów oraz dostawców, zawierające:

 • rozliczenia
 • oferty
 • potwierdzenie przyjęcia zamówienia
 • dokumenty przewozowe
 • faktury (częściowe i zbiorowe)
 • korekty
 • zlecenia cykliczne
 • masowe opracowania dokumentacji oraz jej wydruk
 • różne waluty
 • wyliczenia komisji dla usług zewnętrznych

Transakcje między oddziałami:

Rozliczenia między oddziałami są automatycznie tworzone oraz księgowane po dodatkowym sprawdzeniu. Nawet poza terenem państwa.

Księgowość

Całkowicie zintegrowana księgowość ze szczegółowym zarządzaniem danymi:

 • Integracja z OPTIMA
 • Primanota
 • Listy obrotów i sald
 • Lista kont
 • Operacje na kontach KG
 • Zbiorcze księgowanie
 • Przeniesienie salda
 • Szablony księgowań
 • Księgowanie okresowe
 • Deklaracje VAT
 • Raporty księgowe
 • JPK
 • Bilans
 • Historia księgowań
 • Bilans roczny

Importowanie przelewów bankowych:

Całkowicie zintegrowana księgowość ze szczegółowym zarządzaniem danych.
Dostosowywanie kursów walut.

Moduł spedycji

Mówimy w języku logistyki!
Zaprojektowano przez logistyków dla logistyków.

Cyfrowe zarządzanie złożonymi procesami transportu są w pełni zintegrowane z systemem ABONA-ERP:

 • wycena zamówień
 • planowanie i opracowanie transportu
 • obliczanie ładunku
 • planowanie tras
 • śledzenie i kontrola transportu w trybie live
 • zarządzanie flotą oraz kierowcami
 • kontakt z oddziałami
 • rozpiska podwykonawców
 • raporty

Więcej

Zarządzanie magazynem
 • zarządzanie stałym oraz dynamicznym magazynowaniem
 • śledzenie numerów partii oraz numerów seryjnych
 • monitorowanie minimalnych zapasów za pomocą zautomatyzowanej oferty zamówień
 • planowanie rozmieszczenia towarów na magazynie i ułatwienie ich znalezienia
 • rezerwacja miejsc magazynowania
 • mobilny ręczny skaner kodów kreskowych do przetwarzania zamówień, a także dodawania artykułów
Zarządzanie personelem (HR)

Ten moduł zawiera wiele wydajnych funkcji zapewniających optymalną obsługę i ułatwiających zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie:

 • dane osobowe i archiwum zdjęć
 • dane bankowe i podatkowe (ZUS)
 • informacje o zatrudnieniu / umowy
 • wyliczenie czasu pracy, odpoczynku, urlopu oraz zwolnień lekarskich
 • scentralizowany kalendarz pracowników
 • raporty według oddziałów i pracowników
 • funkcja eksportu danych do ewidencji płac lub innych opracowań
CRM / CRM+

CRM pozwala na gromadzenie danych klientów, wspieranie procesów sprzedaży i uzyskanie informacji o działaniach klientów:

 • przechowywanie podstawowych danych klienta
 • osoby kontaktowe wewnątrz i na zewnętrzną przedsiębiorstwa
 • zgody na kontakt w celu reklamowym
 • Lead Management
 • Customer Care
 • raporty o klientach

CRM+:

CRM+ dodatkowo integruje dane dostawców, bieżące relacje biznesowe, a także projekty.

Analityka biznesowa (BI)

Zrozumieć przyszłość:

Minimalizujuj ryzyko, podnieś efektywność, odnajdź ukryte koszty, przeanalizuj przyczyny możliwych problemów.

Pokażemy to co chcesz:

Każdy raport i analiza może być pokazana w postaci Dashbordu.

Już od 30 euro

netto miesięcznie + VAT

ABONA ERP jest dostępna w pakietach Starter, Business oraz Premium

Moduły Starter Business Premium
Zarządzanie danymi podstawowymi
Zarządzanie zleceniami
Moduł Faktury
Zarządzanie personelem (HR)
CRM / CRM+
Księgowość
Bankowość
Moduł spedycji
Zarządzanie flotą
Zarządzanie magazynem
Moduł SCAN (OCR, BarCode)
Moduł Kasa
Analityka biznesowa (BI)
Moduł importu
Integracja sklepu internetowego

Mówimy w języku logistyki!

Moduł logistyczny ABONA-ERP

Zlecenia transportowe

 • Tworzenie i edycja wysyłek
 • Zlecenia / tury / planowanie tras oraz dyspozycji transportu
 • Optymalizacja tras / zmiana przyczep
 • Wizualizacja tras
 • Udostępnienie danych z aplikacji dla kierowców (DriverApp)
 • Nieograniczona ilość kontrahentów oraz przewoźników
 • Obliczanie przebiegu i czasu między przestojami
 • Ocena wydajności w czasie rzeczywistym
 • Wewnętrzna giełda ładunków
 • Obliczanie palet
 • Rezerwacja promów
 • Pełna ewidencja wydatków (w tym nieprzewidywanych)
 • SMS-owa komunikacja z kierowcą

Zarządzanie flotą

 • Zarządzanie flotą dla wszystkich typów pojazdów
 • Dane techniczne
 • Przeglądy rejestracyjne
 • Ubezpieczenia
 • Karty paliwowe
 • Pojazdy spółek zależnych
 • Przypisane zlecenia
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Bezpośrednie przetwarzanie wszystkich zleceń, napraw i serwisów wraz z archiwizacją i historią

Zarządzanie Kierowcami

Sterowanie niezbędnymi danymi kierowcy, takimi jak:

 • Imię
 • Adres
 • Data urodzenia
 • Prawo jazdy
 • Certyfikaty
 • Kwalifikacje
 • Planowanie terminów oraz urlopów
 • Przypisane zlecenia itd.

Zarządzanie magazynem

 • Obsługa procesu wysyłki, dostawy i magazynowania
 • Określenie miejsca magazynowania według rzędu i poziomu
 • Automatyczne wyznaczenie optymalnego miejsca magazynowania
 • Obliczenie kosztów magazynowania i powiązanych usług
 • Przez moduł zarządzania zamówieniami może być inicjowane zbieranie towaru z magazynu wraz zaplanowaniem optymalnej trasy

Driver-App

 • Zlecenie, trasa, lokalizacja oraz status - wszystko w jednej aplikacji mobilnej
 • Kierowca oraz dyspozytor mają stały dostęp do pełnej informacji o turach, zleceniach oraz ETA
 • Geopozycja kierowcy pozwala dyspozytorowi monitorować zgodność trasy


techcheck 3

TechCheck-App

 • Elastyczne cyfrowe listy kontrolne stanu technicznego pojazdu
 • Różnorodne pola kontrolne bez ograniczeń
 • Wprowadzone dane można zobaczyć bezpośrednio w systemie ERP
 • Dostosowany do różnych potrzeb

techcheck 3 techcheck 1