Skip to main content

ABONA ERP

awards-erp-img

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

awards-erp-img

ZARZĄDZANIE ZLECENIAMI

awards-erp-img

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

awards-erp-img

APLIKACJE MOBILNE / API

awards-erp-img

INTEGRACJA E-COMMERCE

awards-erp-img

ZARZĄDZANIE DANYMI

awards-erp-img

ANALITYKA BIZNESOWA (BI)

awards-erp-img

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (HR)

awards-erp-img

KSIĘGOWOŚĆ

awards-erp-img

CRM / CRM+

Certyfikat Jakości

awards-erp-img

Firma certyfikowana jest zgodnie z normą IDW PS 880 dotyczącą tworzenia oprogramowania i zarządzania jakością

icon-starter

STANDARD W ABONA ERP

Elektroniczny system DMS (Zarządzania Dokumentami) do przechwytywania, przetwarzania, zarządzania i archiwizacji dokumentów takich jak wiadomości e-mail, faktury, umowy itp.

Filozofia ABONA "All-in-One"

ABONA ERP to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, które integruje administrowanie wszystkimi obszarami firmy na podstawie najnowszych standardów technologicznych.

Nasze rozwiązanie zapewnia wygodne i zintegrowane odzwierciedlenie wszystkich procesów biznesowych, niezależnie od wielkości firmy. Od zakupu materiałów po produkcję, od sprzedaży i dystrybucji po magazynowanie, od obsługi i wsparcia po finanse i kontrolę - wszystko jest powiązane i transparentne.

ABONA ERP zapewnia dostęp do wszystkich informacji w czasie rzeczywistym dla wszystkich pracowników, co umożliwia efektywne zarządzanie i rozwijanie biznesu.

awards-erp-img
Zarządzanie transportem

Skuteczne zarządzanie logistyką za pomocą ABONA ERP

Bezproblemowa integracja cyfrowa w złożonych procesach transportowych

Kluczowe funkcje obejmują:

 • Wyceny ofert
 • Planowanie transportu i przetwarzanie dokumentów dla transportu
 • Rozliczenie frachtu
 • Śledzenie zleceń, ładunków, przesyłek i transportu (Track'N Trace)
 • Planowanie tras
 • Dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie
 • Zarządzanie flotą i kierowcami
 • Raporty
 • Wsparcie w wielu językach
Zarządzanie Zleceniami

Zwiększ wydajność oraz zapewnij dokładność za pomocą Modułu Zarządzania Zleceniami w ABONA ERP

Zarządzanie zleceniami obejmuje:

 • Oferty
 • Potwierdzanie zleceń
 • Zarządzanie potwierdzeniami dostawy
 • Przetwarzanie faktur, w tym faktur częściowych i zbiorczych
 • Noty kredytowe
 • Zlecenia stałe
 • Masowa obsługa zleceń
 • Wielowalutowość
Zarządzanie Magazynem

Zarządzanie Magazynem w ABONA ERP

Efektywne zarządzanie zapasami, zwiększenie dokładności oraz optymalizacja procesu magazynowania

Kluczowe funkcje obejmują:

 • Śledzenie numerów seryjnych i/lub numerów partii
 • Kontrola zapasów minimalnych wraz z automatycznym ponownym zamówieniem
 • Zarządzanie lokalizacjami i optymalizację tras
 • Rezerwację na poziomie miejsca składowania
 • Zastosowanie mobilnych skanerów ręcznych do przetwarzania zleceń
 • Skanowanie kodów kreskowych w celu bezproblemowego przesyłania danych dotyczących towarów
APLIKACJE MOBILNE / API

Driver - aplikacja mobilna do komunikowania się z kierowcami i przypisywania zadań bezpośrednio do pojazdów

TechCheck - aplikacja mobilna dla mechaników, umożliwiająca przeprowadzanie kontroli samochodów ciężarowych i naczep za pomocą indywidualnie skonfigurowanych list kontrolnych

PreDriveCheck - aplikacja mobilna dla kierowców, służąca do przeprowadzania kontroli samochodów ciężarowych i naczep

Refueling - aplikacja mobilna służąca do kontroli paliwa i kosztów eksploatacji

Track'NTrace - platforma internetowa z istotnymi szczegółami, takimi jak bieżące zlecenia, historia zleceń, punkty załadunku i rozładunku, aktualny status oraz mapa internetowa

INTEGRACJA E-COMMERCE

Zarządzanie platformą handlową Shopware w ABONA ERP

Integracja ABONA i Shopware:

Cały proces, począwszy od utworzenia zlecenia, aż po generowanie faktury i wysyłkę, jest zautomatyzowany, co umożliwia niewielkiemu zespołowi sprawną obsługę całego sklepu internetowego.

Uproszczone tworzenie pozycji poprzez przenoszenie ich z systemu ABONA do sklepu internetowego zaledwie jednym kliknięciem, a profile użytkowników są automatycznie tworzone jako profile klientów w systemie ABONA ERP.

ZARZĄDZANIE DANYMI PODSTAWOWYMI

Zarządzanie danymi klientów, dostawców oraz danymi produktów/usług

Kluczowe funkcje obejmują:

 • Języki
 • Stawki VAT
 • Formularze
 • Terminy i sposoby wysyłki
 • Metody i warunki płatności
 • Analiza ABC itp.
ANALITYKA BIZNESOWA (BI)

Moduł Business Intelligence pomoże zminimalizować ryzyko, zwiększyć wydajność oraz ujawnić ukryte koszty poprzez zidentyfikowanie potencjalnych problemów oraz analizę ich pierwotnych przyczyn.

Dzięki systemowi ABONA użytkownik ma dostęp w dowolnym miejscu i czasie do niezbędnych informacji za pomocą raportów, co pozwala uzyskać całościowy obraz danych biznesowych.

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (HR)

HR Moduł w ABONA ERP zawiera szereg skutecznych funkcji:

 • Dane osobowe
 • Dane bankowe i podatkowe
 • Informacje o zatrudnieniu / umowy
 • Przegląd godzin pracy / czasu wolnego / urlopów / zwolnień lekarskich
 • Organizacyjna struktura firmy
 • Ocena efektywności według działów oraz pracowników
 • Kalendarz kadrowy
 • Raporty
CZAS PRACY

Automatyczna rejestracja godzin pracy

Zapewnia następujące informacje:

 • Łączną liczbę godzin przepracowanych
 • Kalendarz pracownika
 • Dni wolne
 • Opis projektu
 • Śledzenie aktualnego statusu pracownika itp.
Księgowość

W pełni zintegrowana rachunkowość finansowa zawiera szczegółowe zarządzanie prawami oraz obsługuje różne istotne funkcje, w tym: 

 • Podwójne zapisy księgowe 
 • Kompatybilność ze Standardowym Systemem Kont systemu DATEV 
 • Księgowanie w programie Primanota 
 • Zestawienia podsumowujące i bilansowe 
 • Arkusze rachunkowe 
 • Operacje na rachunkach w Księdze Głównej 
 • Księgowanie partii 
 • Przenoszenie sald 
 • Szablony księgowania 
 • Terminy księgowania 
 • Ewaluację systemu opodatkowania VAT 
 • Ocenę biznesową (BWA) 
 • Rachunek zysków i strat 
 • Bilans księgowy 
 • Księga Główna
 • Zamknięcie roku budżetowego 
 • Funkcję importowania operacji bankowych 
 • Zbieranie wyciągów z rachunków online oraz automatyczne księgowanie rozpoznanych dokumentów 

System ABONA ERP doskonale radzi sobie z różnymi zadaniami księgowymi oraz zapewnia elastyczne opcje dotyczące wymiany kursów. Dodatkowo, został zintegrowany z wieloma znaczącymi bankami.

CRM / CRM+

Moduł do zarządzania relacjami z klientami (CRM) służy do gromadzenia danych klientów oraz wspierania procesów sprzedaży. 

Obejmuje:

 • Przechowywanie danych stałych klientów
 • Zarządzanie leadami
 • Podział na kategorie
 • Wykonywanie połączeń oraz wysyłanie maili bezpośrednio
 • Zapisywanie informacji o komunikacji
 • Historię komunikacji
 • Generowanie raportów
 • Analizę ABC
icon-starter

ZACZNIJ JUŻ TERAZ OD 30, - €

cena netto miesięczna dla 1 użytkownika

icon-starter

SPECJALIŚCI W LOGISTYCE

ABONA ERP dla branży Logistycznej

Zarządzanie Zleceniami Transportowymi

 • Rejestracja i przetwarzanie wysyłek
 • Planowanie zleceń / tras / przejazdów oraz planowanie transportu
 • Optymalizacja / Zmiana tras
 • Wyświetlacz tras
 • Wymiana danych o trasie za pomocą Driver-App
 • Nieograniczona liczba klientów oraz przewoźników towarów
 • Obliczanie kilometrów i czasu między przystankami
 • Ocena wykorzystania / wydajności danych w czasie rzeczywistym
 • Wymiana towaru
 • Obliczanie palet
 • Rezerwacja promu
 • Pełna ewidencja kosztów (także kosztów specjalnych)
 • SMS powiadamiania kierowców

Zarządzanie Flotą

 • Zarządzanie flotą wszystkich typów pojazdów
 • Dane techniczne
 • Przeglądy rejestracyjne
 • Stan opon
 • Uszkodzenia
 • Ubezpieczenie
 • Karty paliwowe
 • Pojazdy dla klientów
 • Przypisane zlecenia
 • Zarządzanie dokumentami itp.

Bezpośrednie przetwarzanie wszystkich zleceń naprawy i serwisu wraz z archiwizacją i historią.


Zarządzanie Magazynem

 • Obsługa procesów magazynowania, w tym magazynowania, przesyłania i wyszukiwania towaru
 • Określenie kontenera na podstawie typu magazynu, jednostki przestrzennej i kondygnacji
 • Automatyczne przypisywanie optymalnego kontenera
 • Obliczanie opłat za magazynowanie oraz usługi magazynowania
 • Za pośrednictwem modułu zarządzania zleceniami można rozpocząć wycofywanie towaru z magazynu oraz utworzyć zoptymalizowany plan trasy
 • Ręczny skaner magazynowy z oprogramowaniem do zarządzania magazynem

Zarządzanie Kierowcami

Zarządzanie wszystkimi istotnymi danymi kierowców, takimi jak nazwisko, adres, data urodzenia, prawa jazdy, certyfikaty, kwalifikacje, urlopy, planowane terminy itp.

 • Nazwisko
 • Adres
 • Data urodzenia
 • Prawa jazdy
 • Certyfikaty
 • Kwalifikacje
 • Urlopy i planowane terminy
 • Przypisane zlecenia itp.

Driver

 • Przesyłanie zleceń kierowcom
 • Przesyłanie dokumentów
 • Śledzenie statusu zlecenia
 • Zsynchronizowane dane dla systemu ERP
 • Mapy internetowe
 • Raporty

TechCheck

 • Elastycznie konfigurowalne cyfrowe listy kontrolne
 • Stan pojazdu
 • Arbitralne pola wyboru
 • Zsynchronizowane dane dla systemu ERP
 • Możliwość dostosowywania i używania w rozmaitych obszarach
 • Raporty

PreDriveCheck

 • Cyfrowe listy kontrolne
 • Pola weryfikacyjne
 • Zsynchronizowane dane dla systemu ERP
 • Stan pojazdu
 • Możliwość personalizacji dla każdego użytkownika
 • Raporty

Refueling

 • Kontrola paliwa i kosztów
 • Lista pojazdów/naczep
 • Pola weryfikacyjne
 • Zsynchronizowane dane dla systemu ERP
 • Raporty

ZAMÓW ROZMOWĘ

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Pakiety ABONA ERP

icon-starter

BASIC

MOST POPULAR

icon-premium

PREMIUM

icon-business

BUSINESS